آموزشیار سازمانی

موفقیت در پرتوی راهبری دانش سازمان

سرعت پیشرفت و توسعه­ ی مهارت­ ها و فن ­آوری ­های مورد نیاز در حوزه ­های مختلف فعالیت حرفه ­ای، منجر شده نیاز به ارتقا رویکردها و دانش معتبر بیش از هر زمان دیگری توسط سازمان­ ها و شرکت­ ها احساس شود. همچنین امروزه فضای رقابتی موجود در حوزه ­های مختلف برای کسب ­و کارهای متعدد فعال در این حوزه ­ها، آن ­ها را بر آن داشته تا با به ­روزرسانی مستمر دانش و مهارت ­های اعضای گروه خود بتوانند در این رقابت ­ها سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند.
از آنجایی که برنامه ­ریزی سازمانی در جهت ارتقا و توسعه دانش و مهارت ­ها زمان زیادی از سازمان ­ها گرفته و هزینه ­های عملیاتی و نیروی انسانی قابل توجهی به سازمان تحمیل می ­سازد، برون ­سپاری این دست خدمات به مجموعه ­ای حرفه ­ای علاوه بر کاهش هزینه­ ها موجبات بهره ­مندی سازمان­ ها از مشاوره­ ها، نظرات و اطلاعات تخصصی توسعه ­دانش ­محور را فراهم می­ کند.
واحد توسعه دانش گروه رسانه ­ای دنیای اقتصاد با بیش از یک دهه فعالیت تخصصی در حوزه ارایه آموزش ­های تخصصی، با درک این نیازِ سازمان­ ها اکنون آموزش سازمانی را با نام «آموزشیار سازمانی» در 6 حوزه ­ی تخصصی شامل: مدیریت چابک، مدیریت پروژه، مدیریت کسب ­وکار، بازرگانی، بازاریابی و فروش، مهارت­ های کسب ­وکار و کارآفرینی و مراودات و مهارت­ های بین ­المللی در پیش گرفته است.
وجه تمایز هر یک از دوره ­های ارایه شده در این 6 مجموعه آن است که با وجود عناوین یکسان این دوره ­ها، محتوای ارایه شده در آن متناسب با نیازمندی­ های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه ­ی کاری آن سازمان شخصی ­سازی خواهد شد. واحد توسعه دانش، خدمات شخصی ­سازی را با هدف مطابقت محتوای آموزشی با مهارت ­های مورد نیاز سازمان ­ها ارایه می ­دهد. به امید اینکه ارتقا دانش و مهارت های تخصصی نیروهای انسانی سازمان­ ها به عنوان ارزشمندترین دارایی آن­ ها؛ موجبات ارتقای بهره ‏وری، کسب درآمدهای بیشتر و دانش ‏محور و همچنین توسعه پایدارسازمان ­ها و شرکت ­ها را میسر سازد.

دوره های سازمانی قابل ارائه در واحد توسعه دانش این قابلیت را دارند که سازمان ها متناسب با بودجه بندی آموزشی خود یک یا هر تعداد از دوره ها را سفارش دهند.
سازمان ها و کسب و کارها می توانند در صورت تمایل با مشاوره ی واحد توسعه دانش دوره یا دوره هایی که متناسب با نوع فعالیتشان برای پیشرفت و ارتقای آن ها اثرگذار است، را انتخاب کنند.
محتوای ارائه شده در سرفصل های هر یک از دوره ها با توجه به مختصات حوزه فعالیت سازمان ها به صورت شخصی سازی شده ارائه خواهد شد.
سرفصل های هر یک از دوره ها با کلیک بر دوره مربوطه قابل مشاهده است.
دوره ها براساس نیاز سازمان ها به شکل آنلاین یا حضوری قابل برگزاری است.
جلسات دوره های آموزشی بنا بر درخواست سازمان ها برنامه ریزی خواهد شد.
ظرفیت کلیه دوره ها حداکثر 15 نفر است.