آنالیز تاخیرات و تهیه لایحه تاخیرات

آنالیز تاخیرات و تهیه لایحه تاخیرات
توضیحات دوره :

تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان تعیین شده برای انجام فعالیتی مشخص را طولانی‌تر کند و تحلیل علل و عوامل تاخیرات، یکی از داغ ترین موضوعات مدیریت  در کل دنیاست؛ چرا که هم از منظر کارفرما و هم از منظر پیمانکار و حتی از منظر سایر ذی نفعان کلیدی  (مانند مشاور، پیمانکار دست دوم و …) تاخیرات عواقب زیادی برای هریک از این ذی نفعان به همراه خواهد داشت. عواقب تاخیرات برای کارفرما، کاهش میزان درآمد و بالطبع، کاهش سود پروژه و برای پیمانکار، تورم قیمت تجهیزات، افزایش هزینه های سربار و افزایش دستمزد نیروی انسانی را به همراه خواهد داشت.
علل بوجود آمدن تاخیرات پروژه نیز متنوع می باشد که می توان این عوامل را در دو دسته کلی:
    عوامل غیر قابل کنترل (عوامل محیطی)
    عوامل قابل کنترل (عوامل فنی)
دسته بندی نمود.
ادعای زمانی یا دعاوی تأخیر یکی از مهم ترین دعاوی در حوزه مدیریت است. از این رو لازم است تا  روشهای قابل اعتماد و مؤثری به منظور آنالیز علل و اثرات تاخیرات در نظر گرفته شود.
تاخیرات  را میتوان بصورت کلی و با توجه به سه معیار منبع ایجاد، قابلیت جبران پذیری و زمان رخ دادن تاخیر تقسیم بندی و تفکیک نمود. هر کدام از این دسته ها، خود به حالت های جزئی تری تقسیم بندی می شوند که این انواع تاخیرات در این دوره آموزش داده می شود.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
تاخیر چیست؟ انواع چآن چیست؟
اثرات تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه بر همدیگر و از دیدگاه کارفرما و پیمانکار
بسترسازی برای آنالیز تاخیرات ادعا
فرایندهای مدیریت تاخیرات و تحلیل What if Scenario در تاخیرات
آشنائی با کلیات کمی سازی تاخیرات
آشنائی با کلیات و نحوه تهیه لایحه تاخیرات
بررسی راه کارهای عملی پیشگیری و به حداقل رساندن تاخیرات
مذاکره بر روی لایحه تاخیرات
مدیریت جلساتلایحه تاخیرات
مستندسازی تاخیرات
بررسی نمونه لایحه تاخیرات
مستندسازی و مدیریت تاخیرات
سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و  پیگیری تاخیرات
مدیریت ریسک در تحلیل تاخیرات


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد