مستندسازی کاربردی

مستندسازی کاربردی
توضیحات دوره :

مستند سازی یکی از ارکان مهم مدیریت  بوده و منجر به جمع آوری نتایج ماندگار حاصل از اجرای کار می گردد. درصورتیکه چیزی ثبت نشود، اتفاق نمی افتد و اگر چیزی ثبت شود، یعنی با انجام آن موافق شده است. گزارشات و مستندات ابزاری برای تایید فعالیتها و کارهای انجام شده است.
رویکرد مورد توجه در  سیستم مستندسازی، طراحی و پیاده سازی یک سیستم مکانیزه مستند سازی می باشد. همچنین با توجه به ارزش مستندات فنی و مدیریتی تهیه شده در سازمان­، از نظر صرف زمان، هزینه و انرژی ای که صرف تهیه و یکپارچه سازی  آنها گردیده است، ثبت و یکپارچه سازی این مستندات  با هدف حرکت رو به جلوی سازمان و عدم تکرار مستندات تکراری حائز اهمیت بسیاری می باشد.
در این دوره نیز ضمن آشنائی با نحوه اجرای مستندسازی، الزامات طراحی و پیاده سازی سیستم مستندسازی تشریح می گردد تا آمادگی لازم جهت پیاده سازی مستندسازی در سازمان ایجاد گردد.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :

مستندسازی چیست؟ روش های دسته بندی مستندات به چه صورت است؟
انواع داده ها و اطلاعات  چیست؟ چگونه می توان آنها را مستند کرد؟
اجزاء چرخه عمر مستندات
مستندسازی حین اجرای  چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟
مستندسازی انتهای کار چیست؟ چه ملزوماتی دارد؟
 مدیریت تغییرات در مستندات  به چه صورت انجام می پذیرد؟  
اشتباهات رایج در مستندسازی  (آلودگی اطلاعات در مستندات، ارائه اطلاعات اضافی و …)
مشخصات واحد آرشیو و  مستندسازی در سازمان
آموزش و فرهنگ سازی در مستندسازی 


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد