مدیریت سرمایه انسانی و تیم سازی چابک

مدیریت سرمایه انسانی و تیم سازی چابک
توضیحات دوره :


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :

-منابع انسانی در نقش جدید
-رهبری کسب و کار
-برنامه ریزی منابع انسانی
-مدیریت جذب استعداد
-مدیریت تغییر
-فرهنگ در سازمان
-رویه های تازه در استخدام
-شناخت تیم، گروه و تفاوت کارتیمی و کارگروهی
-بررسی انواع تیم ها (تیم وظیفه ای-تیم حل کننده مسائل-تیم خودگردان-تیم چندوظیفه ای)
-شناخت اصول کار تیمی و ویژگی افراد در کار تیمی
-بررسی منافع و قواعد کارتیمی، خصوصیات یک تیم موثر و مهارت های اصلی در کارتیمی
-بررسی رفتارها و مشخصات تیم موفق
-بررسی مراحل 5 گانه تشکیل تیم (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning)
-بررسی مدیریت منابع انسانی در پروژه
-بررسی رهبری تیم در پروژه
-بررسی ماتریس تقسیم وظایف در تیم (RACI)
-بررسی منشور کار تیمی (Team Charter)
-بررسی نحوه تشکیل تیم، توسعه تیم و ارزیابی تیم
-مدیریت تعارضات در تیم
-مدیریت تیم های مجازی
-بررسی مراحل طراحی، توسعه و مدیریت تیم های چابک
-مدیریت ارتباطات تیمی
-مدیریت جلسات تیمی

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

امروز، شاهد تحولات اساسی در مدیریت منابع انسانی سازمانها هستیم. مفاهیمی مانند مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت استعداد یا شریک استراتژی و همچنین تیم سازی چابک در منابع انسانی را می شنویم. در این دوره، نحوه اجرا و پیاده سازی مفاهیم روز و نوین مدیریت منابع انسانی و تیم سازی چابک آموزش داده می شود.