فیلم سازی و کارگردانی چابک

فیلم سازی و کارگردانی چابک
توضیحات دوره :
به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، در سال 1396، 147 پروژه سینمایی تولید شده است؛ اما تعداد محدودی از این پروژه ها توانسته اند، هزینه های خود را پوشش دهند. یکی از دلایل این موضوع، مدیریت ناچابک پروژه های تولید سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی است که باعث افزایش تصاعدی زمان و هزینه این پروژه ها می گردد. آنچه بکارگیری متدولوژی چابک اسکرام را در پروژه های فیلم سازی اجباری می نماید، سرعت بالا در اجرای فازهای 10 گانه پروژه تولید فیلم سینمایی، پاسخگوئی به تغییرات فیلمنامه، شرایط فیلمبرداری و تغییرات درخواستی کارگردان، تهیه کننده و یا سازمان های قانونی، توجه ویژه به کارتیمی در 9 تیم فعال در پروژه فیلم سازی، تهیه و تولید سکانس های باکیفیت، تعامل مثبت و مستمر اعضای تیم با هم و بسیاری محاسن دیگر است که خود را در پروژه های فیلم سازی نشان می دهند.
با پیاده سازی متدولوژی چابک اسکرام در پروژه های فیلم سازی، انتظار می رود، علاوه بر کاهش 30% ی زمان پیش تولید، زمان برداشت های مجدد، زمان راف کات، زمان مونتاژ و سایر زمان ها، هزینه اجرای پروژه نیز حتی تا 50% کاهش یابد. همچنین ضمن افزایش کیفیت و باورپذیری سناریو، کیفیت پلان ها و سکانس ها نیز، بطور چشمگیری افزایش می یابد.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .سرفصل ها :
    آشنایی با روشهای سنتی و چابک مدیریت پروژه های تولید سریال و فیلم
    تعریف پروژه (مفهوم و مشخصات پروژه) و تفاوت محصولات، خدمات و نتایج در پروژه های فرهنگی
    بررسی بهترین تجارب شرکت های بزرگ فیلم سازی مانند BBC-Netflix و Thunder TV از پیاده سازی مدیریت چابک اسکرام
    آشنائی با تهیه Business Plan برای تحلیل مالی و سرمایه گذاری بر روی یک سریال/ فیلم سینمائی
    آشنائی با نحوه تهیه هزینه تمام شده یک سریال/ فیلم سینمائی
    تهیه نقشه فرایندی چابک اسکرام تولید یک سریال/ فیلم سینمائی
    شناخت بیانیه 4 گانه مدیریت چابک در تولید یک سریال/ فیلم سینمائی
    آشنائی با متدولوژی ها و ابزارهای کلیدی مدیریت چابک تولید یک سریال/ فیلم سینمائی (اسکرام، تخته کانبان و …)
    شناخت فرایند التزام کارگردان و تیم و چگونگی تحویل ارزش به تهیه کننده، بیننده گان و تماشاچیان در روش چابک اسکرام
    آشنائی با مدیریت محدوده، تحلیل نیازها و بررسی فازهای ده گانه تولید سریال / فیلم
    آشنائی با مدیریت زمان فازهای ده گانه تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    آشنائی با مدیریت هزینه فازهای ده گانه تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    تعیین کف و سقف هزینه های هریک از عوامل تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    شناخت فرایند مدیریت ریسک فازهای ده گانه تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning) چابک اسکرام در تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    آشنائی با مدیریت ارتباطات و بررسی انواع ارتباطات در تولید سریال/ فیلم در روش چابک اسکرام
    آشنائی با نحوه بکارگیری ابزار چابک اسکرام Trello در مدیریت ارتباطات چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با هدف، سوالات کلیدی و نتایج جلسات برنامه ریزی چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با هدف، سوالات کلیدی و نتایج جلسات روزانه چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با هدف، سوالات کلیدی و نتایج جلسات دمو چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با روشهای گزارش گیری و گزارش دهی در روش چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    شناسائی، ارزیابی کیفی و کمی، نحوه پاسخ دهی به ریسکهای چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با مدیریت تاخیرات و تغییرات و برنامه های جبران تغییرات و تاخیرات چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم
    آشنائی با تحویل خروجی های تیم های مختلف، مستندسازی پروژه و ثبت درس آموخته ها، ریسک ها و راه حل های پیشنهادی چابک اسکرام تولید سریال/ فیلم


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد