مدیریت ادعا و تهیه لایحه کلیم

مدیریت ادعا و تهیه لایحه کلیم
توضیحات دوره :
ادعا یا کلیم (Claim)، درخواستی است که از سوی یکی از ذی نفعان  با دلایل مستند و یا بعضا غیرمستند، به یک یا بیش از یکی از ذی نفعان  اعلام می گردد و در آن درخواست جبران زمان، هزینه و یا هردو می شود. در واقع هر موردی که بین ذی نفعان، محلی از مناقشه بوده و در مورد آن موضوع، بین ذی نفعان اصلی ، اجماع وجود نداشته باشد، کلیم یا ادعا تلقی می گردد. موضوعات زیادی می توانند منبعی برای طرح ادعا قلمداد گردند که لازم است شناسائی و مستند شوند و در لایحه ادعا، کمی سازی گردند. همچنین برای جلوگیری از ادعا یا کلیم طرف مقابل نیز لازم است تا تمهیداتی تدارک دیده شود.
در این دوره، مراحل، زمینه ها و بسترهای ایجاد دعوی یا کلیم تشریح می گردد تا شرکت کنندگان در دوره بتوانند با یادگیری آن، با انواع و روشهای ادعا کردن (Claim)  آشنا شده و با بکارگیری آن، ضمن کاهش زمان و هزینه، به ایجاد درآمد از طریق ادعا یا کلیم، (Claim) اقدام نمایند.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :
ادعا چیست؟
اثرات تاخیرات، تغییرات و ادعاهای پروژه بر همدیگر و از دیدگاه کارفرما و پیمانکار
شناخت انواع ادعا در مدیریت پروژه از منظرهای مختلف (Claim Aspects)
تحلیل مربع ادعا
بسترسازی برای ارائه ادعا
فرایندهای مدیریت ادعا و تحلیل What if Scenario در ادعا
آشنائی با کلیات کمی سازی هزینه ادعا (Cost Claim) و تعیین هزینــه های مستقیم و غیــرمستقیم ادعا
آشنائی با کلیات و نحوه تهیه لایحه ادعا
بررسی راه کارهای عملی پیشگیری و به حداقل رساندن ادعا
مذاکره بر روی لایحه ادعا (Claim Negotiation)
مدیریت جلسات ادعا (Claim Meeting)
مستندسازی ادعا (Claim Documentation)
بررسی نمونه لایحه کلیم
مستندسازی و مدیریت ادعا
سازماندهی، یکپارچه سازی، بروزرسانی و  پیگیری ادعا
مدیریت ریسک در تحلیل ادعا


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد