مدیریت پروژه چابک

مدیریت پروژه چابک
توضیحات دوره :

توجه به ضرورتهای مورد نیاز جهت چابکی مدیریت پروژه ها و الزام سازمان های ایرانی به چابک شدن جهت رقابت با شرکتهای داخلی و یا خارجی هدف اصلی از طراحی این دوره بوده است. این دوره به سازمان های ایرانی پیشنهاد می گردد تا آنها را قادر سازد برای بقاء و حفظ موقعیت خود، با این حوزه جدید مدیریت آشنا گردند؛ چراکه با آموزش مدیریت پروژه به روش چابک، سازمانها قادر خواهند بود تا  نحوه برخورد با مواردی همچون تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی در پروژه، کیفیت مطلوب و انتظار مشتریان از نحوه دریافت سطح مناسبی از خروجی پروژه را فرا گیرند و بتوانند در عرصه های مختلف داخلی و خارجی، موفق ظاهر شوند.

در این دوره شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا:
با متدولوژی های مدیریت پروژه به روش چابک (Agile) آشنا شده و تفاوتها و شباهت های آن با روش های سنتی را بشناسند.
با تکنیکها و مهارت های کلیدی مدیریت چابک آشنا گردند.
    نسبت به فرایند التزام مشتری شناخت پیدا نموده و نحوه چگونگی تحویل ارزش به مشتری را بیاموزند.
    ضمن شناخت فرایند مدیریت ریسک چابک، برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning) در این حوزه را فرا گیرند.
    با فرایند مدیریت ارتباطات چابک و کار تیمی، ارتباط ایجاد نمایند.
    نحوه شناسائی مشکلات، بهبود عملکرد و یکپارچگی پیوسته را در دستور کار خود قرار دهند


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها :

 -آشنایی با روشهای کلاسیک و چابک مدیریت پروژه
   - شناخت بیانیه چابک (Agile Manifestos) و اصول 12 گانه چابک
   - آشنائی با متدولوژی های کلیدی چابک 
    -شناخت فرایند التزام مشتری و چگونگی تحویل ارزش به مشتری
   - آشنائی با مدیریت محدوده، تحلیل نیازها و بررسی: Product Backlog, Wish List, Release list ,Requirement Traceability Matrix, Feature list, در روش چابک
   - آشنائی با مدیریت زمان پروژه و بررسی : (Iteration Planning, Incremental planning, Rolling wave planning, Progressive Elaboration, Sprint Management) در روش چابک
   - شناخت فرایند مدیریت ریسک چابک و برنامه ریزی تطبیقی (Adaptive Planning)
   - آشنائی با مدیریت ارتباطات پروژه و بررسی انواع ارتباطات در روش چابک
  -آشنائی با انواع روشهای گزارش گیری و گزارش دهی در روش چابک
    -آشنائی با مدیریت منابع انسانی پروژه و بررسی (Team Sizing, Team collaboration, coordination of priorities across team) در روش چابک
   - آشنائی با مدیریت ذی نغعان پروژه و بررسی (Product Owner , Project Manager, Development Team , Agile Coach , Scrum Master) در روش چابک
   - تحلیل و بررسی شناسائی، ارزیابی کیفی و کمی و نحوه برخورد با ریسکهای پروژه در روش چابک


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.
باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد