دوره تصویری « چشم انداز اقتصاد ایران 1402 »

 توضیح اینکه  بازارهای سرمایه گذاری در ایران، دستخوش تحولاتی است. در همین راستا و به رغم وجود تقاضای جامعه برای اطلاع از کم و کیف بازارها، تحلیل های قابل اتکایی مشاهده نمی شود؛ تحلیلهای موجود نیز عمدتا  تک بعدی می باشند.لذا در پاسخ به این نیاز، گروه رسانه ای دنیای اقتصاد با گلچینی از بهترین اساتید، به برگزاری سمینار«چشم انداز اقتصاد ایران در  سال 1402 » می پردازد.