دکتر بهروز ملکی

teacher
نام استاد : دکتر بهروز ملکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران

تحصیلات:

-دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس
-دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


تألیفات و مقالات:

-مولف کتاب تحلیل بازار مسکن ایران


برخی از سوابق و سمت‌ها:

-مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه شریف، پژوهشکده اقتصاد،بانک مسکن، روزنامه دنیای اقتصاد و...