دکتر حسین عبده تبریزی

teacher
نام استاد : دکتر حسین عبده تبریزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : امور مالی و بانکداری
محل تحصیل: انگلستان
  • دکتری امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر (۱۳۵۵)
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از مرکز مطالعات مدیریت ایران (ICMS) (۱۳۵۳)
  • کارشناسی بازرگانی از مدرسه عالی بازرگانی (۱۳۵۲)
  • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی(۱۳۵۲)