ابراهیم وکیلی

نام استاد : ابراهیم وکیلی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : کامپیوتر
محل تحصیل: ایران