مهدی بیرانوند

teacher
نام استاد : مهدی بیرانوند
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران