دکتر شهریار مرزبان

teacher
نام استاد : دکتر شهریار مرزبان
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی مدیریت
محل تحصیل: ایران
*دکتری تخصصی مدیریت 
*مدرک کوچینگ از وزارت علوم و فناوری 
*کوچ ومشاورشخصی بیش از 1000نفر 
*کوچ ومشاوربیش از 100کسب وکار کوچک وبزرگ 
*نویسنده کتاب پرفروش تقویم انگیزیشی 
*مولف وچاپ 4 کتاب 
*مترجم وچاپ 4 کتاب 
*مترجم وچاپ بیش از 13 کتاب 
*چاپ بیش از 50مقاله علمی مدیریت کسب و کار 
*داور ومنتوررویداد کار آفرین شو ورویدادملی اینوکس
*مشاور ارشد کلینیک صنعت استان فارس
*مشاور وتحلیلگر کسب و کار 
*مشاور وتحلیلگر امور تبلیغاتی 
*نماینده جنرال بیمه 
*مدیر عامل شرکت آسانسور