صادق زهره وند

teacher
نام استاد : صادق زهره وند
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
محل تحصیل: تهران

سوابق تحصیلی:
1-کارشناسی ریاضیات محض دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
2-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

1-مدیر واحد توسعه دانش دنیای اقتصاد
2-مدیر تحقیق و توسعه آموزش عالی آزاد ابن یمین
3-مدیر عامل آکادمی تخصصی معماری ایران
4-مدیر تحقیق توسعه شرکت فرهنگی و هنری سپند هنر
5-مدیر بازرگانی شرکت داریک
6-رئیس هیئت مدیره شرکت مدیران بهینه ساز نصیر
 
تالیفات:
 
1-الزامات توسعه متوازن و پایدار منطقه ای در برنامه ششم توسعه کشور   انتشارات وزارت کشور
2-تئوری مدیریت پیشرفته انتشارات سنجش و دانش
3-تحقیق در عملیات انتشارات سنجش و دانش
4-هوش و استعداد تحصیلی انتشارات آرمان دانش
5- تحقیق در عملیات  پیام نور


مقالات:
  • بررسی تأثیر متغیرهای پولی و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام ایران طی دوره 87- 1380
  • بررسی تاثیر مشارکت کارکنان در تصمیمات استراتژیک مدیران
سخنرانی ها و همایش ها:
 
1-مدیریت زمان بیش از  200دانشگاه کشور
2-بررسی عوامل موفقیت و راهکارهای گریز از شکست بیش از 100 دانشگاه کشور
3-برنامه ریزی بر اساس جدول swot بیش از 15 موسسه و مرکز آموزشی