مسیح کریمیان

teacher
نام استاد : مسیح کریمیان
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
محل تحصیل: ایران