مکالمات دشوار

مکالمات سخت و دشوار بخش جدایی ناپذیر مدیریت هستند؛ چه حین مطلع کردن مشتری از تاخیر در یک پروژه یا برعهده داشتن ریاست یک جلسه ی  کسل کننده. چگونه باید خودتان را برای این مکالمات آماده کنید؟ چطور کلمات مناسب را در زمان مناسب بکار ببرید؟ چطور یک معامله را تا حد امکان به آرامی مدیریت کنید؟       
  همه ی ما تجربه ی مکالمات سخت و دشوار را در گذشته داشته ایم. شاید رئیس شما در یک بحث با شما تند صحبت کرده باشد یا زیر دست شما در یک جلسه ی بازبینی کارایی شروع به گریستن کرده باشد، شاید مشتری تلفن را حین صحبت شما قطع کرده باشد. ما تمایل داریم که از این موقعیت ها دوری کنیم یا آنها را نادیده بگیریم، اما طفره رفتن، رفتار مناسب و درستی نیست.

مکالمات سخت و دشوار چیز جدید و عجیبی نیستند فقط باید نحوه ی رفتار صحیح در این مکالمات را بیاموزید تا بتوانید نتیجه ی بهتری بگیرید. هم خودتان راحتتر خواهید بود و هم طرف مقابل شما.

اگر می خواهید بدانید در مکالمات سخت و دشوار چطور به چیزی که می خواهید برسید و رابطه ی خود را نیز حفظ کنید، دراین  لوح فشرده  توضیحات کامل داده شده است .