دوره تصویری ده قانون برتر برای رهبری بسیار موثر

ده قانون برتر برای رهبری بسیار موثر
برای افزایش توانایی رهبری خود در حال حاضر چه رفتارهای ضروری را باید درک کنید؟ ر این دوره، نویسنده، مربی و دکتر تاد دیوت 10 رفتار رهبری واقعا ضروری را به شما آموزش می دهد. او محتوا را برای کمک به رهبران در همه سطوح و کسانی که آرزوی رهبری را دارند طراحی کرده است. تاد توصیه های عملی را با تمرکز بر مجموعه ای از موضوعات مرتبط به هم ارائه می دهد که به خوبی به عنوان عوامل موثر در موفقیت رهبری شناخته شده است. او رهبری را با مثبت اندیشی، اصیل بودن و پذیرفتن عیوب شما، انتخاب شفافیت، دانستن اینکه چگونه نبردهای خود را انتخاب کنید، نمونه بودن به چه معناست، چگونه با صداقت رهبری کنید و بسیاری موارد دیگر را پوشش می دهد. تاد دستورالعمل های عملی ارائه می دهد که شامل بسیاری از گام های عملی است که می توانید بلافاصله اجرا کنید تا توانایی رهبری خود را به سطح بعدی ببرید.

با سپاس 
آکادمی دنیای اقتصاد