دوره های آموزشی

 
 

پیشرفت صنعت در دهه هاي اخير از چنان سرعت غير قابل تصوري برخوردار بوده است كه يكي از ابزارهاي ناگزير توسعه اقتصادي براي انطباق آن و عقب نماندن از تحولات روز، توجه به آموزشهاي تخصصي است.

بنابراين براي بازيابي دانسته هاي فراموش شده و آشنائي با روشهاي جديد و كارآمد ، آموزش مستمر نقش مهمي را ايفا مي نمايد. تجربه و مطالعات نشان داده است كه مناسبترين روش آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد ، آموزشهاي تخصصي كوتاه مدت است.اميد است با اتكال به پروردگار منان برنامه پيش بيني شده آموزشي در سال جاري به نحوي مطلوب به مرحله اجرا گذاشته شود.

این مرکز از انتقادات سازنده و نظرات و پیشنهادات مخاطبان عزیز صمیمانه استقبال و آن را مورد توجه قرار مي دهد.

ليست دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي تخصصي مرکزآموزش
برای كسب مطالب و محتوی دوره بر روی آنها كليک نمائيد.