دوره آموزشی « فنون مذاکره بر مبناي اولتیماتوم »

بلیت‌های رویداد
حضوری

دوره آموزشی « فنون مذاکره بر مبناي اولتیماتوم » 1 جلسه

مهلت خرید دوره از ساعت 16:42 روز 27 شهریور ماه 1401 تا ساعت 17:18 روز 8 آبان ماه 1401


# نام تاریخ و ساعت شروع مدت زمان به دقیقه
1 جلسه اول 1401/08/08 15:00 240 دقیقه
اطلاعات بیشتر

اتمام ثبت‌نام

توضیحات رویداد

فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی « فنون مذاکره بر مبناي اولتیماتوم   »

این دوره آموزشی در روز  یکشنبه ها  8  و  16 آبانماه 1401 از ساعت 15 الی 19 به مدت زمان  ساعت برگزار می شود .

* نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.

سرفصل ها:
فصل اول
فرهنگ مذاکره
ویژگی هاي مذاکره کننده
عناصر مذاکره
قواعد مذاکره با روش
اولتیماتوم
چند نکته که می تواند وقت را در خدمت طرف خبره مذاکره قرار دهد
فصل دوم
تعیین اولویتهاي اصلی و فرعی
اهداف
شناسایی خصوصیات شخصیتی و سازمانی طرف مذاکره
حدود اختیارات و ترکیب اعضاي هیئت مذاکره
فصل سوم
پیش بینی روش مذاکره
روش هاي مذاکره
مذاکره اصولی
توافق عاقلانه
فصل چهارم
استراتژي هاي اولتیماتوم
تاکتیک هاي اولتیماتوم
درك منافع طرف مقابل !
صحبت کردن در مورد منافع و خواسته ها
سوءتفاهم و رفع سوءتفاهم در مذاکره
فصل پنجم
اگر قبول نکنند....؟
راه حل ها
اگر کلک بزنند
شیوه هاي عمومی بن بست شکنی
فصل ششم
زمان مطرح کردن پیشنهادات
شیوه هاي مخالفت کردن
شیوه ارائه پیشنهاد متقابل
عبارات کوتاه فریبنده
آدم خوب – آدم بد
بازي جوانک ترسو در مذاکره
فصل هفتم
رفتار به مثابه انسان اقتصادي
تصمیم بر تقسیم
پذیرش یا رد
جلوگیري از دست خالی رفتن
خودپرستی عقلایی در مذاکره
تقسیم منصفانه
تقسیم پیشنهادي
پیشنهادهاي زیر 20 درصد
دگرخواهی
قاعده چشم در برابر
 

باسپاس
مدیریت توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

مدت زمان دوره

مدت دوره
8 ساعت
ساعت
19 - 15

آدرس

اطلاعات رویداد
شروع رویداد:
ساعت 15:00 روز 8 آبان ماه 1401
پایان رویداد:
ساعت 19:00 روز 8 آبان ماه 1401
اشتراک گذاری رویداد