دوره آموزشی « روش های برخورد با مشتریان شاکی»

بلیت‌های رویداد
حضوری

روش های برخورد با مشتریان شاکی 1 جلسه

مهلت خرید دوره از ساعت 14:10 روز 7 شهریور ماه 1401 تا ساعت 12:00 روز 29 آبان ماه 1401


# نام تاریخ و ساعت شروع مدت زمان به دقیقه
1 شروع دوره 1401/08/29 15:00 180 دقیقه
اطلاعات بیشتر

اتمام ثبت‌نام

توضیحات رویداد

فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی « روش های برخورد با مشتریان شاکی»این دوره آموزشی در روز یکشنبه  29 آبان ماه 1401 از ساعت 15 الی 18 به مدت زمان ساعت برگزار می شود .

* نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.


موضوعات:

* اشاره کلی به مفاهیم بازاریابی ،فروش ،رضایت و شکایت
* مقایسهCRM وCCM(مدیریت شکایات مشتریان)
* هدفها-عناصر- اصول-و روشهای اقدام در مدیریت شکایات
* انواع مشتریان شاکی
* مسئولیت های فروشنده در قبال مشتری
* فرآیند مدیریت مستقیم شکایات
* روشهای حل مشکل مشتری
* شیوه های دریافت ،پردازش، وپاسخگویی به شکایات
* اقدامات اجرایی پس از شناسایی ریشه مشکلات و شکایات
* هشت گام برای پاسخگویی
* نتایج یک تحقیق انجام شده در مورد شکایات مشتریان
*چگونگی برخورد با مشتریان عصبانیباسپاس
مدیریت توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

مدت زمان دوره

مدت دوره
3 ساعت
ساعت
18 - 15

آدرس

اطلاعات رویداد
شروع رویداد:
ساعت 15:00 روز 29 آبان ماه 1401
پایان رویداد:
ساعت 18:00 روز 29 آبان ماه 1401
اشتراک گذاری رویداد