دوره آموزشی«مدیریت استراتژیک»

بلیت‌های رویداد
حضوری

مدیریت استراتژیک 2 جلسه

مهلت خرید دوره از ساعت 10:30 روز 13 تیر ماه 1401 تا ساعت 14:00 روز 16 شهریور ماه 1401


# نام تاریخ و ساعت شروع مدت زمان به دقیقه
1 جلسه اول 1401/06/16 15:00 240 دقیقه
2 جلسه دوم 1401/06/17 15:00 240 دقیقه
اطلاعات بیشتر

اتمام ثبت‌نام

توضیحات رویداد

فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی « 
مدیریت استراتژیک»


این دوره آموزشی در روزهای چهارشنبه  16 و پنجشنبه 17 مرداد ماه  1401 از ساعت 15 الی 19به مدت زمان ساعت برگزار می شود .

* نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.

سرفصل ها:

فصل یک
-ویژگی هاي تصمیم استراتژیک
-انواع استراتژي
-مفاهیم اولیه مدیریت استراتژیک
فصل دوم
-چشم انداز چیست
-مثال براي چشم انداز
-ماموریت چیست؟
-ارائه مثال براي ماموریت چیست؟
-(value) 
مفهوم ارزش
فصل سوم
-نحوه تحلیل محیط داخلی
-منابع و قابلیت ها و شایستگی ها
-تدوین استراتژي بر اساس رویکرد
-منبع محور
فصل چهارم
-تحلیل محیط خارج و شناساییفرصت ها و تهدید ها
-چارچوب پنج نیروي رقابتی پورتر ونحوه استفاده از آن
-فشار رقابت
فصل پنجم
-استراتژي هاي سازمانی
-استراتژي رهبري هزینه
-ساختار سازمانی در استراتژي ها
-استراتژي تمایز
-استراتژي تمرکز
-استراتژي یکپارچه
-استراتژي هاي عمومی سطح کسب و کار
فصل ششم
-روش آرتور تامپسون
SWOT -ماتریس
BCG- روش ماتریس گروه بوستون
GE -روش جنرال الکتریک
فصل هفتم
-نحوه پیاده سازي و اجراي استراتژي
-نحوه کنترل و ارزیابی
-جمع بندي مباحث مدیریت استراتژیک


باسپاس
مدیریت توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد

مدت زمان دوره

زمان دوره
8 ساعت
تعداد جلسه
2 روز

آدرس

اطلاعات رویداد
شروع رویداد:
ساعت 15:00 روز 16 شهریور ماه 1401
پایان رویداد:
ساعت 19:00 روز 17 شهریور ماه 1401
اشتراک گذاری رویداد