نوید تکشی

teacher
نام استاد : نوید تکشی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی بین الملل
محل تحصیل: ایران

آشنا به زبان انگليسي تجاري ( گواهينامه تاييد شده از اتاق بازرگانی ايران ICC  )  و  مجتمع فنی تهران

             داراي مدرك "TOLIMO Certificate – Date: Jan. 2010 "  تاييد شده توسط وزارت علوم و تحقيقات

    آشنا به زبان عربی.   ( مکالمه )