پرویز بابایی

نام استاد : پرویز بابایی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت کسب وکار
محل تحصیل: ایران
  • مشاور مالی سندیکای صنعت الومینیوم ایران از سال 1377 تا 1380
  • عضو گروه مطالعات تشکیل بورس فلزات
  • فعالیت در بورسهای اوراق بهادار منطقه ای و استانی از 1380 تا 1384
  • حدود 15 سال سابقه مشاور و مدیرمالی، تامین مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری
  •  عضو کانون مشاوران مالی و اعتباری کشور
  • 15 سال مدیرمالی، مالیاتی ومدیرخرید و تدارکات