دکتر مسعود منشدی

teacher
نام استاد : دکتر مسعود منشدی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت کسب وکار
محل تحصیل: انگلستان
  • دکتری مدیریت کسب و کار (دانشگاه علمی کاربردی QALانگلستان)
  • فوق لیسانس حقوق عمومی 
  • فوق لیسانس  مدیریت اجرایی MBA
  • لیسانس حقوق قضایی
  • وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
  • پژوهشگر و مدرس دانشگاه
  • عضو پیوسته انجمن علمی بازرگانی ایران
  • عضو هیات علمی مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  • مشاور حقوقی پارک علم و فناوری البرز(مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی)