فرید قدیری

teacher
نام استاد : فرید قدیری
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
محل تحصیل: ایران