دکتر مهدی کنعانی

teacher
نام استاد : دکتر مهدی کنعانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت فناوری
محل تحصیل: ایران
مدرس دانشکده های کارآفرینی و مدیریت دانشگاه تهران
عضو شورای فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی بورس
عضو گروه مولفان کتب بورس به زبان ساده (بازی گاوها و خرسها)، عبور از طوفان، مدیریت اندیشگاه و ... و کتاب
The development of science & technology in Iran (2017), palgrave Macmillan, USA.
مدرس دوره های مختلف مالی در روزنامه دنیای اقتصاد، بانکهای مختلف و موسسات آریانا، سازمان مدیریت صنعتی؛ ماهان و ... .
۱۵ سال سابقه تدریس و کسب عنوان مدرس برتر در سالهای ۱۳۸۹ (وزارت کار) و ۱۳۹۴ (دانشگاه تهران)
موسس چندین شرکت و مشاور بیش از 30 شرکت معتبر ایرانی
مدرس سه دوره از کارگاههای نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و مدیر و عضو پنلهای مختلف این نمایشگاه