دکترسوده حیدری نسب

teacher
نام استاد : دکترسوده حیدری نسب
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران
سوده حیدری نسب بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت دانشبنیان رایان توسعه پایا و همچنین مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری جسورانه نقدینه است.                                                                     در عین حال او برگزیده سازمان جهانی داراییهای نامشهود (WIPO (به عنوان متخصص ملی در حوزه دارایی های نامشهود است که در این حوزه مشغول همکاری با این سازمان جهانی هستند.                                                                                                                                                                                                                    وی که فارغ التحصیل رشته مهندس برق - مخابرات بوده پیش از شرکت رایان مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های دانش بنیان تولیدی در حوزه برق - الکترونیک کشور بود. سابقه فعالیت اجرایی بین المللی به عنوان یک مدیر فعال در صنعت، داشتن تجربه در خصوص فروش محصوالت بومی تخصصی و مدیریت یک شرکت تولیدی سبب شده است که وی عالوه بر دانش فنی دارای تجربه عملیاتی و اجرایی در خصوص اداره کسب و کارها به صورت اجرایی باشد.                                                                                                                                                  او در حدود یک دهه فعالیت در اکوسیستم نوآوری کشور، همواره به عنوان یکی از افراد پیشرو در زمینه دارای های نامشهود و ارزشگذاری آن ها فعالیت داشته اند.