دکتر رضا گلی

teacher
نام استاد : دکتر رضا گلی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران

عضو اصلی و رئيس کمیسیون رسيدگی به اختلافات گمرکی

مدیر کل سابق مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
کارشناس و کارشناس مسئول حقوقی و قضایی گمرکات کشور
معاون دفتر حقوقی و قضایی گمرک جمهوری اسلامی ایران
رئيس و نائب رئيس کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکی
کارشناس رسمي قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضو کميته
کارشناس رسمی قوه قضائيه در رشته امورگمرکی و عضوکميته ماز 0535 تا کنون
عضو مدعوّ کميسيون تسهيلات گمرکی و تجاری اتاق بازرگانی بين المللی - ( ICC ) ایران
عضو کميته علمی گمرک جمهوری اسلامی ایران -
عضو اصلی و نائب رئيس هيأت رسيدگی به تخلفات کارکنان گمرک
عضو و دبير کميته اصلی مبارزه با پولشویی گمرک جمهوری اسلامی ایران
عضو کميته مرکزی نظام پيشنهادات گمرک عمهوری اسلامی ایران