دکتر جلال دهنوی

teacher
نام استاد : دکتر جلال دهنوی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران