دکتر علی قنبری

teacher
نام استاد : دکتر علی قنبری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران

نام و نام خانوادگی: علی علی قنبری
آخرین تحصیلات: دکترای اقتصاد (توسعه) دانشگاه WU
سوابق کاری:
 • مشاور سرمایه گذاری بندر شهید رجایی از سال 1377 تا 1382
 • مشاور توسعه شرکت تیپاکس از 1382 تا 1383
 • مدیر عامل شرکت توسعه اقتصادی شهیری از سال 1383 تا 1387
 • تحصیل خارح از کشور از سال 1387 تا 1391
مدرس دور های سرمایه گذاری در :
 • مجتمع فنی تهران
 • مرکز توسعه فرهنگ سرمایه گذاری سازمان بورس
 • مرکز مالی ایران
 • بنیان گذار  و برگزار کننده پیک نیک های های اقتصادی با همکاری معاونت فرهنگی هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران .
 • برگزاری دوره های سرمایه گذاری  با آکادمی دنیای اقتصاد.
 • مدرس دور های سرمایه گذاری  DBAدانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سال 1393 تا کنون
 • برگزاری دور های سرمایه گذاری برای دانشگاه تربیت مدرس
 • بنیان گذار هلدینگ تحقیق و توسعه اقتصادی آیریا