هادی آقاجانی

teacher
نام استاد : هادی آقاجانی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران