دانیال شهبازی

teacher
نام استاد : دانیال شهبازی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی مالی
محل تحصیل: ایران