بهراد تیموریان

teacher
نام استاد : بهراد تیموریان
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران