سعید روشنی

teacher
نام استاد : سعید روشنی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : اقتصاد گرایش برنامه ریزی و توسعه
محل تحصیل: ایران
عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق ایران و آلمان در گروه صنعت و تجارت
مدیرعامل شرکت RoConsult
عضو اسبق هیات رییسه و خزانه دار اتاق ایران و آلمان