میثم بهلول بندی

teacher
نام استاد : میثم بهلول بندی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران
مشخصات تحصیلی : کارشناسی حسابداری مالیاتی دانشکده وزارت اموراقتصادی و دارایی-کارشناسی ارشد مدیریت

نویسنده مدرس و مشاور مالیاتی-ده سال سابقه کار در ادارات امور مالیاتی- ده سال مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد-نویسنده کتاب های دوره آموزش کاربردی مالیات-سخنران مالیاتی