وحید رضازاده

teacher
نام استاد : وحید رضازاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران
 • کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژیک
 • مسلط بر تحلیل BI براساس استاندارد BABOK-V3
 • مسلط بر مدیریت چابک (Agile)
 • هم تیمی دکتر محمد احمدزاده در پروژه های چابک سازی
 • سرپرست تحقیقات بازار در شرکت متین
 • مدیر سایت فروشگاهی  samasazan.com  در صنعت تاسیسات
 • مشاور اصلاح ساختار سازمانی شرکت آلزن
 • مشاور تدوین برنامه استراتژیک شرکت های سماسازان  و آلزن
 • مشاور استراتژیک شرکت ایران رادیاتور
 • همکاري با شرکت ویکومن در بخش تجارت بین الملل
 • مسلط به استاندارد BABOK ، متدولوژی Agile  و اسکرام ، Business Plan ، Business Model
 • آشنا با حوزه هوش تجاري با Power BI، Machine Learning ، زبان برنامه نویسی Python ، SQL و Deep Learning
آشنا با نرم افزارهاي آماری Pls Smart , Amos , lisrel , SPSS