مهندس مهرداد باب الحوائجی

نام استاد : مهندس مهرداد باب الحوائجی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
محل تحصیل: ایران
  • دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی – دانشگاه علامه طباطبائي
  • دارای مدارک حرفه ای و تخصصی
     PMP-PSM l-COBIT-PCIDSS-COSO-BPR- -NETWORK
  • -ISO 9001-ISO 31000-ISO 27001-ISO 10015ISO 10002

    سرپرست واحد حاکمیت اطلاعات در شرکت پرداخت الکترونیک سامان