مهندس فریدون فرداد

teacher
نام استاد : مهندس فریدون فرداد
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی مدیریت پروژه
محل تحصیل: ایران
  • کارشناس ارشد مهندسی مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناس عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • داراي مدارك PBA و RMP , PMP از موسسه مدیریت پروژه PMI ی آمریکا
  • داراي مدارك PSM از موسسه scrum.org آمریکا
  • مدرس، سخنران و مشاور تحلیل کسب، مدیریت پروژه چابک و مدیریت
  • پروژه، طرح، پورتفولیو و تعالی سازمانهاي پروژه محور
  • سابقه تدریس بیش از 400 دوره آموزشی در سازمانها و صنایع مختلف
  • مدرس موسسات مدیریت پروژه آریانا، سریرا MBA ، موسسه مطالعات انرژي، داتیس، راهبران پتروشیمی، خانه عمران، انجمن مدیریت پروژه ایران
  • مدیر PMO در شرکت های آریانا، مهندسین مشاور سازه پردازي ایران شرکت ریل پرداز سیستم،
مشاور مدیریت پروژه در شرکت هاي مهندسی رایز، داغ تکین، آریا همراه سامانه، کارگشا، گروه مهندسی صدر جهان و ...