مهندس فرزاد بیگلر بیگی

نام استاد : مهندس فرزاد بیگلر بیگی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : تحلیل گری کسب و کار
محل تحصیل: تورنتو
  • فوق لیسانس تحلیل گری کسب و کار از دانشگاه تورنتو
  • لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه شهید بهشتی
  • دارای گواهینامه بین الملی ۶ سیگما (کمربند سبز) از TUV-Academy
  • مشاور کسب و کار در شرکت Event-Yab کانادا
  • تحلیل گر کسب و کار در شرکت ISO-Edge    - Medgate کانادا
  • مدیر پروژه در شرکت نفت وگاز مناطق مرکزی -غرب کشور و شرق
  • مشاور هلدینگ رضکو و هلدینگ کایر صنعت
  • طراحی و استقرار مدیریت استراتژی و سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود سیستم و مهندسی مجدد فرایندها در بیش از ۲۵ پروژه (صنایع خودروئی-غذائي-)
  • مشاور موسسه PMP-Iran
مسئول تضمین کیفیت در شرکت شاکران صنعت