دکتر حسین رادمهر

نام استاد : دکتر حسین رادمهر
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: پرتغال
 • دکترای مدیریت از دانشگاه لیسبون پرتغال
 • دکترای کسب و کار DBA از دانشگاه لیسبون پرتغال سال
 • کارشناسی ارشد:  مدیریت اجرایی- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • کارشناسی :  مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها )- دانشگاه علم و صنعت ایران
 • دارای مدرک IPMA  ICB level-C
 • دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا(PMI)
 • دارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای (PMI-RMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا ((PMI
 • دارای مدرک مدیریت ریسک حرفه ای (PMI-SP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا ((PMI
 • دارای گواهی نامه PRINCEII Certified  از APMG انگلستان
 • سرپرست کنسرسیوم فازهای 17و 18 پارس جنوبی
 • قائم مقام و دستیار مدیر کنسرسیوم  فاز 14 پارس جنوبی )سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو)–
 • مدیر برنامه ریزی فاز 14 پارس جنوبی )ایدرو)– کنسرسیوم 8 شرکت با رهبری ایدرو
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز 3 پروژه پالایشگاه گاز بید بلند 2 شرکت جهان پارس 
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه ایران