مهدی مرادی

teacher
نام استاد : مهدی مرادی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران

سوابق تحصیلی:
-دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق اجرایی:

-مدرس (درس سیستم های رایانه ای پیشرفته وکاربرد رایانه درحسابداری) در دانشگاه

-28سال سابقه حرفه ای در سطوح مختلف حسابداری و حسابرسی

-موسس و مدیر سایت سرمایگان ،سایت تخصصی کارآموزی حسابدارحرفه ای و ارایه مطالب موفقیت شغلی ویژه دانش آموختگان حسابداری وسایر رشته ها

-سابقه مدیریت مالی وفعالیت درشرکتهای تولید قطعات خودرو ،پتروشیمی،نساجی ،پیمانکاری ،غذایی و دام وطیور وموسسات حسابرسی

-مشاور و مجری پروژه های بزرگ مالی در شرکتهای تولیدی ،بازرگانی وپیمانکاری و خدماتی