محسن ارژنگ

teacher
نام استاد : محسن ارژنگ
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران
سوابق تحصیلی:
-کارشناسی اقتصاد صنعتی - دانشگاه علامه طباطبایی
-دوره طراحی کمپینهای تبلیغاتی


سوابق اجرایی:
1- رییس هیئت مدیره رسانه تجارت الکترونیک ایران 1391 تا 1395
2- مدیرعامل موسسه مطالعات و برنامه ریزی شهرهای سبز 1393 تا 1396
3- مدرس دوره های کسب و کار اینترنتی، برندسازی آنلاین، بازاریابی، فروش ، کمپین های تبلیغاتی
در دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی
4- مشاور کسب و کار در مراحل راه اندازی و توسعه و ...