حسین اقدامی

نام استاد : حسین اقدامی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق
محل تحصیل: ایران