دکتر محسن شریف

teacher
نام استاد : دکتر محسن شریف
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی
محل تحصیل: ایران
مدرس مورد تایید WIFI   موسسه اتاق بازرگانی اتریش
عضو هیئت علمی موسسه اموزش اتاق بازرگانی تهران

تاليف
o    از ایده تا اجرا، راه اندازی کسب و کار  / مولف /  سمت نو /چاپ اول 1396
o    استراتژی جودویی (چگونه بر حریفان قدرتمندتر غلبه کنیم؟)/ مولف / نشر جهان جام جم / چاپ اول:زمستان 1388 / چاپ دوم:1393
مقالات
o    مقالات متعدد در سایت‌ها و مجلات روزنامه های دنیای اقتصاد، فرصت امروز، دانش نفت، پیشرفت ملی و...
o    استراتژي جودويي رويکردي براي طراحي استراتژي رقابتي بر مبناي بازار/ پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع / دانشگاه علم و صنعت / تهران / تیر 1386
o    طراحي مكانيزم بهبود يافته ارزيابي عملكرد كاركنان/ اولين كنفرانس ملي توسعه منابع انساني / تهران / آبان 1382
ايجاد بهبود در مكانيزم ارزيابي عملكرد نيروي انساني/ اولين كنفرانس ملي مديريت عملكرد / تهران / مهر 1381