وبینار آموزشی " مدیریت استراتژیک"

وبینار آموزشی " مدیریت استراتژیک"
فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره ی آموزشی مدیریت استراتژیک "
به مدت زمان 8   ساعت ،‌ خواهشمند است برای مشاهده وبینار به موارد مطروحه ذیل توجه فرمایید. باسپاس

1- در آغاز در قسمت ورود/عضویت در بخش هدر سایت با شماره همراه و رمز عبور وارد سایت شوید.
2- بر روی دوره ی وبینار
«
  مدیریت استراتژیک  » در قسمت دوره های  (وبینار) کلیک نمایید.
3- این وبینار روزهای 
شنبه
 1 و یکشنبه مرداد  ماه 1401  از ساعت 15تا 19 به صورت زنده  پخش خواهد شد. شایان ذکر است که 15دقیقه قبل از شروع، امکان ورود به پخش زنده دوره آموزشی فراهم است.
4- برای مشاهده ی پخش زنده در قسمت جلسات دوره بر روی آیکون پلی کلیک کنید.
5- نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در بهبود عملکرد آموزش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد نقش ارزنده ای دارد، لذا خواهشمند است انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات مرقوم و ارسال فرمایید.

 
سر فصلها:

فصل یک

-ویژگی هاي تصمیم استراتژیک
-انواع استراتژي
-مفاهیم اولیه مدیریت استراتژیک
فصل دوم
-چشم انداز چیست
-مثال براي چشم انداز
-ماموریت چیست؟
-ارائه مثال براي ماموریت چیست؟
-(value)
مفهوم ارزش

فصل سوم
-نحوه تحلیل محیط داخلی
-منابع و قابلیت ها و شایستگی ها
-تدوین استراتژي بر اساس رویکرد
-منبع محور
فصل چهارم
-تحلیل محیط خارج و شناساییفرصت ها و تهدید ها
-چارچوب پنج نیروي رقابتی پورتر ونحوه استفاده از آن
-فشار رقابت
فصل پنجم
-استراتژي هاي سازمانی
-استراتژي رهبري هزینه
-ساختار سازمانی در استراتژي ها
-استراتژي تمایز
-استراتژي تمرکز
-استراتژي یکپارچه
-استراتژي هاي عمومی سطح کسب و کار
فصل ششم
-روش آرتور تامپسون
SWOT -ماتریس
BCG- روش ماتریس گروه بوستون
GE -روش جنرال الکتریک
فصل هفتم
-نحوه پیاده سازي و اجراي استراتژي
-نحوه کنترل و ارزیابی
-جمع بندي مباحث مدیریت استراتژیک
باسپاس
مدیریت واحد توسعه دانش گروه رسانه ای دنیای اقتصاد