برندسازی شخصی

برندسازی شخصی
دوره : « برندسازی شخصی»

این دوره طی 10 ساعت و با سرفصل های کلی زیر ارائه خواهد شد؛ البته محتوای ارائه شده در هر سرفصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد.

سرفصل و محتوی دوره :-اهمیت برندسازی شخصی

-مکاتب برندسازی

-تفاوت برندسازی شخصی و شهرت

-خودشناسی

-اصول و مبانی مدیریت استراتژیک برند

-کشف DNA برند شخصی

-تدوین چارچوب استراتژی برند شخصی

            تعیین چشم‌انداز و ماموریت

            ارزش‌ها

            جوهره برند شخصی

            بیانیه جایگاه برند شخصی

            شناخت پرسونای مخاطب

-مدل اتم برند شخصی

-کانال‌های ارتباطی

-اهمیت برنامه‌های توسعه فردی در برندسازی شخصی

-آشنایی با شبکه‌های اجتماعی

-پایش شبکه‌های اجتماعی

-مدیریت بحران

ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.


باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد