مبانی سخنرانی در اجتماع

می خواهم یک سخنران موثر شوم ؟!
در لحظاتی از زندگی تان پیش آمده است که باید در یک جمع سخنرانی کنید و یا مطلبی را ارایه دهید. دوره های بسیار زیادی حول تمرکز بر ترس از سخنرانی در جمع وجود دارد. باید اذعان داشت که زمانی که اعتماد به نفس تان را با استفاده از تکنیک های قدرتمند تقویت کنید و اگر یک ارائه دهنده باهوش هستید می توانید با استفاده بینش خود در این دوره به صورت مفید استفاده کنید و چنانچه سخنرانی تازه کار هستید تکنیک هایی را پیدا خواهید کرد که می تواند شما را در ارایه بهتر یاری نماید.
 در دوره «مبانی سخنرانی در اجتماع»  به این موضوع اشاره خواهیم کرد که یک ارایه از نظر تکنیکی و احساسی چگونه باید باشد و چگونگی گرم کردن یک ارائه را بررسی و جزییات آن را بررسی می کنیم .
در این دوره روش های استفاده از تکنیک ها را نشان می دهیم و درباره نحوه ی استفاده از ویژگی های بصری و گزاره ها و نیز چگونگی اداره جلسات پرسش و پاسخ صحبت خواهیم کرد و در نهایت یک پایان خوب را پیشنهاد می دهیم.
 به ما ملحق شوید تا کشف کنید:
 چگونه اعتماد به نفس را بالا برید و تکنیک هایی که نیاز دارید تا یک سخنران موثر شوید را کسب نمایید .