راهبردهای تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال

راهبردهای تغییر فرهنگ سازمان به فرهنگ دیجیتال
توضیحات دوره :
به عنوان رهبرسازمان ، باید آگاه بود که کل سازمان و نه فقط مدیران ارشد را با تغییرات همراه کرد. شکی نیست که این نقش رهبری بسیار مهم و هدایت کننده است. رهبران باید جهت را تعیین کنند ، استراتژی را تعریف کنند ، سرمایه گذاری مطمئن انجام دهند ، در مدیران ارشد تعهد ایجاد کنند و از همسویی با سایر بخشهای سازمان اطمینان حاصل نمایند. رهبران همچنین باید در مورد فناوری های جدید تصمیم بگیرند ، تیم ها را سازماندهی کرده و مهارت های خود را بالا ببرند و امنیت داده ها را تضمین کنند و همه اینها را هم باید در حالی انجام دهند که روی ایجاد یک تجربه مشتری  برتر متمرکز هستند. این حوزه های تمرکز برای پر کردن یک برنامه اجرایی 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته (24*7) بیش از اندازه هستند و با این وجود بازهم برخی از مهمترین اجزای رهبری دیجیتال موثر اغلب به ضرر تحول دیجیتال و سازمان نادیده گرفته می شوند. به همین دلیل بدون شک ایجاد یک فرهنگ دیجیتال جدید برای فعال کردن استراتژی تحول دیجیتال سازمان ضروری است.

این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها  :
فرهنگ دیجیتال چیست؟
بررسی تفاوت مدیریت، رهبری و رهبری دیجیتال
بررسی نقش جدید رهبری پیش خدمتانه (Servant Leadership) 
درک چالش فرهنگ دیجیتال 
درک شکاف بین رهبری سازمان و کارکنان 
سازمانها در «سفر فرهنگ» کجا عقب مانده اند ؟
چه چیزی رهبران فرهنگ دیجیتال را از هم متمایز می کند؟
ویژگی های پیشگامان این عرصه 
چگونه فرهنگ دیجیتال خود را تکامل دهیم؟


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.

باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد