شناخت مدل ها و روندهای تحول دیجیتال (گذشته -حال- آینده)

شناخت مدل ها و روندهای تحول دیجیتال (گذشته -حال- آینده)
توضیحات دوره :
چالش اصلی تحول دیجیتال آن است که احتمال شکست آن بالاست. تحقیقات  بین المللی (گروه مک کینزی و ....) نشان می دهد که میزان موفقیت تحول دیجیتال کمتر از 30٪ می باشد.
از سوی دیگر ،مدل های تحول دیجیتال تلاش دارند تا اگر نمی توانند موفقیت تحول دیجیتال در کسب و کارها را تضمین کنند ، حداقل احتمال شکست آن را کاهش دهند. 
چارچوب های تحول دیجیتالی پس از سالها تحقیقات علمی و دانشگاهی طراحی شده اند،  بنابراین یادگیری ها و درس آموخته های بسیاری  در مورد بایدها و نبایدهای تحول دیجیتال، در این تحقیقات دیده می شود. 
به عنوان مثال ، در مدل ها و چارچوب های تحول دیجیتال به صراحت ذکره شده که  تنها بکارگیری فناوری در دیجیتالی کردن سازمان و فرایندهایش کافی نیست و  تحول دیجیتال بیشتر از آنکه مرتبط با فناوری باشد ، به تحول افراد مربوط می شود. در گزارش تحول دیجیتال شرکت مشاوره اکسنچر نیز اظهار شده که 75 درصد موانع جلوگیری از تحول دیجیتال، عوامل غیر فنی هستند تا عوامل فنی.
این درس آموخته ها و تحقیقات،‌ لزوم توجه و بکارگیری مدل ها-روندها  و چارچوب های مدون تحول دیجیتال را در موفقیت اجرای تحول دیجیتال در سازمان ها و کسب و کارها، پیش از پیش الزامی نموده است.


این دوره با سرفصل های تعریف شده ارائه خواهد شد .
البته محتوی ارائه شده در هر فصل متناسب با نیازمندی های سازمان مورد نظر و ملزومات حوزه کاری آن سازمان شخصی سازی خواهد شد .


سرفصل ها  :
* درک چارچوب های اصلی تحول دیجیتال
* شناخت استراتژی با محرکه دیجیتال 
* آموزش دیجیتایز کردن هسته اصلی 
* درک رشد دیجیتال جدید 
* شناخت اهمیت افراد و سازمان 
* مرور داده ها و تجزیه و تحلیل
* مرور تجزیه و تحلیل داده محور براساس استاندارد BDA 
* بررسی فناوری و اکوسیستم ها 
* ترسیم مسیر اختصاصی تحول دیجیتال سازمان


ساعت و زمان برگزاری با توجه نیازمندی و اعلام سازمان مورد نظر قابل برنامه ریزی بوده و حداکثر ظرفیت دوره 15 نفر است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش می توانید با شماره های 42710175-42710189-021 در ارتباط باشید.

باسپاس
مدیریت توسعه دانش  گروه رسانه ای دنیای اقتصاد