دوره تصویری « اصول مدیریت زمان »

تاثیر کلیدی و نقش مدیریت زمان در موفقیت افراد

«وقت طلاست» این عبارت کوتاه گویای جایگاه ارزنده مدیریت زمان در جوامع امروزی است . روش هاي مختلفي براي درک ما از زمان وجود دارد. در طی سالیان گذشته انسان، از حرکت ماه، ساعت آفتابي، اذان، زنگ کليسا براي تنظيم برنامه زماني روزانه خود استفاده کرده است تا اينکه در قرن دوازدهم راهبان کاتوليک ساعتهايي براي تنظيم فعاليتهاي خود ساختند.
توانایی شما در مدیریت زمان به عنوان یک مدیر به اندازه هر کاری دیگری تعیین کننده موفقیت یا شکست تان است. زمان ضرورتی انکار ناپذیر و غیرقابل جایگزین برای موفقیت در زندگی است. این ارزشمندترین دارایی هر انسانی بشمار می رود چراکه نمی توان آن را پس انداز کرد یا زمان از دست رفته را به دست آورد. هر کاری که باید انجام دهید نیازمند زمان است و هرچه از زمان خود بهتر استفاده کنید، موفق تر خواهید بود و پاداش های بزرگ تری به دست خواهید آورد.
مدیریت زمان برای برخورداری از حداکثر سلامتی، بهره وری شخصی و رسیدن به موفقیت در زندگی حیاتی است. میزان کنترلی که بر زمان و زندگی خود دارید، یک شاخص مهم از میزان آرامش درونی، هماهنگی و سلامت ذهنی است. احساس عدم توانایی در کنترل زمان یکی از منابع اصلی استرس، افسردگی و نگرانی محسوب می شود. بنابراین هرچه بهتر رویدادهای مهم زندگی خود را برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کنید، هر لحظه احساس بهتری خواهید داشت. همچنین انرژی بیشتری دارید، بهتر می خوابید و کارهای بیشتری انجام می دهید.
اين رويکرد که همواره با بشر همراه بوده اين احساس را براي او به وجود آورده است که از زمان عقب مي ماند و نمي تواند از آن بصورت مؤثر بهره گيرد. در شرايطي که ابزار بيشتري براي مديريت زمان در اختيار داريم و فرآيندهاي اداري ، کمتر در پيچ و تاب تشريفات اداري و کاغذ بازي گم مي شوند ، مديريت ضعيف زمان را کمتر مي توان مخفي کرد. مديريت زمان موضوعي است که همه ما ، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي حرفه اي ، نياز داريم با آن روبرو شويم تا در زندگي موفق شويم.
در دوره«اصول مدیریت زمان» در مورد وجوه مختلف، درک بهتر و بیشتر از مفهوم مديريت زمان در 14 فصل و اهمیت و نقش آن در تنظیم اوقات زندگی و به ویژه زمانبندی انجام امور و فعالیت ها در فضای کسب و کار خواهیم پرداخت .